Ce oferim?

Pe lângă gestionarea contabilității, Global Audit Services oferă servicii de salarizare și administrarea personalului:
 
– întocmirea ștatelor de plată și a fluturașilor de salarii;
– completarea și transmiterea în Revisal;
– consultanță în vederea întocmirii dosarelor de personal;
– întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale și anuale privind salariații, cerute de legislația în vigoare;
– întocmirea adeverințelor solicitate de salariați.
Salarizare