Audit financiar

Servicii de audit - Audit financiarCe este auditul financiar?

 

 Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.
 
Printr-o misiune de audit financiar se asigură executarea unor servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări adoptate de CAFR.
Global Audit vă oferă suport pentru:
 
– verificarea respectării cadrului conceptual al contabilității (postulate, principii, norme și reguli de evaluare) general acceptat;
 
– verificarea procedurilor interne stabilite de management pentru guvernarea companiei;
 
– verificarea și certificarea reflectării în contabilitate a situațiilor financiare;
 
– existența imaginii fidele, clare și complete a întregului exercițiu financiar.
 
Auditul financiar este necesar pentru a exprima o opinie independentă asupra situațiilor financiare.
 
Obiectivul general al activității de audit este acela de a prezenta în mod corect, toate aspectele semnificative ale unei companii și de a emite o opinie corectă cu privire la situațiile financiare și  operațiunile economice efectuate în conformitate cu prevederile legii.
 
Scopul auditului financiar este acela de a exprima o opinie rezonabilă, obiectivă și independentă privind respectarea principiilor contabile general acceptate, asigurându-se totodată de regularitatea activității contabile, conforme referențialului contabil.

Această opinie este menită să-i asigure și să-i apere în mod egal pe toți utilizatorii informațiilor conținute de acestea. Printre utilizatori se numără: investitori, salariați, sindicate, creditori, furnizori, clienți, stat, manageri sau bancheri.

 

 
 

Audit intern

Audit intern este activitatea de asigurare și consultanță independentă și obiectivă menită să genereze plusvaloare și să îmbunătățească operațiunile unei organizații. Astfel, auditul intern sprijină compania să-și atingă obiectivele prin utilizarea unei abordări sistematice și organizate în ceea ce privește evaluarea și îmbunătățirea eficacității proceselor de management al riscurilor, control intern și guvernanță.

Auditul intern este activitatea de asigurare și consultanță independentă și obiectivă menită să genereze plusvaloare și să îmbunătățească operațiunile unei organizații. Astfel, auditul intern sprijină compania să-și atingă obiectivele prin utilizarea unei abordări sistematice și organizate în ceea ce privește evaluarea și îmbunătățirea eficacității proceselor de management al riscurilor, control intern și guvernanță.

Principiile fundamentale ale auditului intern:

 

  • Demonstrează intergitate;
  •       Se bazează pe o cunoaștere detaliată a organizației;
  •       Furnizează asigurare pe baza riscurilor;
  •       Se aliniaza la strategia, obiectivele și riscurile organizaționale;
  •       Promovează îmbunătățirea activităților organizaționale.

 Pentru mai multe detalii, nu ezita să ne contactezi!

 Pentru mai multe detalii, nu ezita să ne contactezi!