Ca servicii de audit compania noastră vă poate ajuta cu întocmirea auditului financiar sau intern.

Servicii de audit financiar

Servicii de audit - Audit financiar

Ce este auditul financiar?

 
Auditul financiar este activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare sau a unor componente ale acestora. 
 
Printr-o misiune de audit financiar se asigură executarea unor servicii profesionale potrivit standardelor internaționale de audit și altor reglementări adoptate de CAFR.
GAS vă oferă suport pentru:
 
– verificarea respectării cadrului conceptual al contabilității (postulate, principii, norme și reguli de evaluare) general acceptat;
 
– verificarea procedurilor interne stabilite de management pentru guvernarea companiei;
 
– verificarea și certificarea reflectării în contabilitate a situațiilor financiare;
 
– existența imaginii fidele, clare și complete a întregului exercițiu financiar.
 
Auditul financiar este necesar pentru a exprima o opinie independentă asupra situațiilor financiare.
 
Această opinie este menită să-i asigure și să-i apere în mod egal pe toți utilizatorii informațiilor conținute de acestea. Printre utilizatori se numără: investitori, salariați, sindicate, creditori, furnizori, clienți, stat, manageri sau bancheri.
 
Obiectivul general al activității de audit este acela de a prezenta în mod corect, toate aspectele semnificative ale unei companii și de a emite o opinie corectă cu privire la situațiile financiare și  operațiunile economice efectuate în conformitate cu prevederile legii.
 
Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.
 
Scopul auditului financiar este acela de a exprima o opinie rezonabilă, obiectivă și independentă privind respectarea principiilor contabile general acceptate, asigurându-se totodată de regularitatea activității contabile, conforme referențialului contabil.


Servicii de audit intern

 

 

Ce este auditul intern?

 
Auditul intern constă în examinarea respectării regulilor de funcționare stabilite de entitate, a deciziilor managementului, a legislației aferente domeniului în care entitatea își desfășoară activitatea, a respectării normelor și procedurilor interne.
Servicii de audit - Audit intern

Auditul intern este o funcție ce asigură conducerea că strategia aleasă se pune în practică în mod corect sau că se dovedește eficace.

Auditul intern este indinspensabil conducerii care contribuie la evoluția organizației sale, pentru a face față complexității rezultate în urma parteneriatelor, fuziunilor sau gestiunii pe proiecte.

 
Plusvaloarea auditorului intern nu este raportul său, acesta din urmă fiind doar un mijloc de comunicare, nici chiar recomandările lui. Valoarea lui este capacitatea de a face să progreseze controlul intern al întreprinderii sau al organismului pe care îl servește.
 
Auditorul intern este creator de valoare prin intermediul economiilor pe care le generează, al oportunităților pe care le creează și al pierderilor evitate ca urmare a activității sale.
 
Pentru alte detalii, nu ezita să ne contactezi!