Nou! Contabilitate Amazon și alte afaceri online! Contactează-ne!

 

Deoarece în prezent foarte multe afaceri se desfășoară in mediul virtual GAS vine în întâmpinarea dumneavoastră cu următoarele pachete de servicii:

– Contabilitate Amazon;

– Contabilitate magazine online;

– Contabilitate alte modele de afaceri din mediul online.

Contabilitatea este limbajul afacerilor

Contabilitate Amazon

Servicii contabile direct la ușa ta!

Contabilitatea este știinta și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu „măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, în care scop „trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori” (Legea contabilității nr. 82/1991, republicată).

Global Audit Services oferă o varietate de soluții contabile care pot fi adaptate complet pentru afacerea dumneavoastră, indiferent de mărimea firmei sau de domeniul de activitate:
– înregistrarea tuturor documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și principiile contabilității;
– elaborarea balanței de verificare lunară;
– întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale și anuale privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare;
– întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
– întocmirea documentelor pentru plata obligațiilor bugetare;
– întocmirea registrelor în conformitate cu legislația în vigoare;- întocmirea jurnalelor de TVA;
– întocmirea registrului de evidență fiscală;
– întocmirea altor situații solicitate de conducere;
– întocmirea și depunerea bilanțului contabil semestrial/anual;
– reglarea fișei sintetice pe plătitor;
– obținerea certificatelor de atestare fiscală;
– certificarea declarațiilor fiscale.