Contabilitatea este limbajul afacerilor

Contabilitate Amazon

 

Servicii contabile pentru afacerea ta!

 

Contabilitatea este știinta și arta stăpânirii afacerilor, care se ocupă cu „măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, care „trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori” (Legea contabilității nr. 82/1991, republicată).

 

Global Audit Services oferă servicii de contabilitate care pot fi adaptate pentru afacerea ta:

 

– înregistrarea  documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și principiile contabilității;

 – întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale lunare, trimestriale și anuale privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare;

– obținerea certificatelor de atestare fiscală;
– certificarea declarațiilor fiscale.

– întocmirea altor situații solicitate de conducere;
– întocmirea și depunerea bilanțului semestrial/anual;

– întocmirea documentelor pentru plata obligațiilor bugetare;
– întocmirea registrelor în conformitate cu legislația în vigoare;