Termeni și condiții

 

1.Condiții generale de utilizare a site-ului 

Site-ul web globalaudit.ro este proprietatea firmei Global Audit Services SRL, având sediul social în Strada Ciocănești, nr. 20, Sector 4, București, CUI 39185290, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/5127/2018.

Globalaudit.ro este un site de prezentare a serviciilor oferite de Global Audit Services SRL iar utilizarea acestuia este condiționată de respectarea condițiilor de utilizare detaliate mai jos.

2.Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Global Audit Services SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Global Audit Services SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de Global Audit Services SRL, includerea oricărui element de conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Global Audit Services SRL asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al Global Audit Services SRL.

3.Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg conținutul site-ului și elementele de grafică, inclusiv dar fără a se limita la acestea, respectiv tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare – cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc.) aparțin Global Audit Services SRL.

Conținutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Global Audit Services SRL. Prin urmare, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

 (i) este permisă reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informațiilor preluate, cu link, sub următoarea formă: (Sursa: nume site – link către conținutul site-ului);

 (ii) sunt permise link-urile către site-ul globalaudit.ro, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: „Informații furnizate prin amabilitatea Global Audit Services SRL – link către conținutul site-ului);

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și toate drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care administratorul site-ului și partenerii săi le dețin asupra/ în legătură cu site-ul  globalaudit.ro.

Global Audit Services SRL își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/ sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute prin e-mail la adresa de email office@globalaudit.ro, cu specificația „În atenția agenției”.

Orice persoană care transmite sau publică în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Global Audit Services SRL, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Global Audit Services SRL poate derula în orice moment campanii publicitare și/ sau promoții în orice secțiune din site, fără ca această operațiune să necesite acordul utilizatorilor site-ului. Spațiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul utilizatorilor site-ului și pot fi schimbate oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

Global Audit Services SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict pe site.

4.Limitarea răspunderii administratorului site-ului

Global Audit Services SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul site-ului, respectiv pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Global Audit Services SRL va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și maniera profesionistă în care vor fi furnizate informațiile pe site, pentru a dobândi și menține încrederea utilizatorilor în site. În acest sens, Global Audit Services SRL va incerca să corecteze în cel mai scurt timp posibil erorile și omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanții pentru conținutul site-ului și în nicio situație nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părti/ secvențe/ pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizării acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conținutului site-ului.

Informațiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu bună-credință, din surse apreciate ca fiind de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența legii dreptului de autor, rugăm utilizatorii să ne contacteze la adresa de e-mail office@globalaudit.ro, pentru a putea lua măsurile ce se impun. Totodată, utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că informația prezentată poate include eventuale informații inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligențele necesare pentru a corecta în cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Global Audit Services SRL nu garantează:

 – că informațiile conținute pe site sunt pe deplin complete;

 – că informațiile introduse de utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc;

 – că informațiile sau serviciile de pe site  vor satisface toate cerințele utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora utilizatorii își asumă întreaga responsabilitate;

 – pentru rezultatele obținute de utilizatori ca urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului, utilizarea informațiilor și a serviciilor făcându-se de către utilizatori pe propria răspundere;

 – că serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor funcționa constant, neîntrerupt, fără erori – față de acest aspect, Global Audit Services SRL nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor de pe site către alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea utilizatorilor).

De asemenea, utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că Global Audit Services SRL nu este responsabilă pentru eventuale inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate pe site de către utilizatori. Totodată, utilizatorii înțeleg și acceptă că Global Audit Services SRL este absolvită de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare. În mod expres, utilizatorii site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere Global Audit Services SRL pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forță majoră, Global Audit Services SRL și/ sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este exonerată total de orice răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la: erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Global Audit Services SRL, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure Global Audit Services SRL și/ sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligatii rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Global Audit Services SRL nu oferă nicio garanție, nici în mod expres și nici implicit, în ceea ce priveste inclusiv, dar fără limitare la funcționarea site-ului globalaudit.ro, informația, conținutul, materialele sau produsele de pe site, precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres că folosirea acestui site și aplicarea informațiilor se face pe propriul lor risc.

5.Abonarea Utilizatorilor la newslwettere si alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere și alerte prin poșta electronică, existând posibilitatea ca utilizatorii să poată opta oricând pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/ alerta primita pe mailul introdus explicit la abonare.

Față de faptul că accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizează prin intermediul unui cont activ, așadar pe baza unui nume de utilizator și a unei parole, recomandăm utilizatorilor ca aceste elemente să nu fie dezvăluite unor terțe persoane, chiar dacă acestea afirmă că vă contactează din partea site-ului.

De asemenea, în vederea asigurării unui nivel sporit de securitate, la sfârșitul vizitei pe site recomandăm închiderea ferestrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/ ”Log off” în pagina vizitată.

6.Modificarea termenilor și condițiilor

Global Audit Services SRL are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilități oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/ sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.